fbpx
  • הגדלת מלל,
  • הקטנת מלל,
  • שחור לבן,
  • ניגודית גבוהה,
  • היפוך
Commercials

אגד וישראל — 70 שנים ביחד

חברת אגד חוגגת 70 שנות העצמאות למדינת ישראל ונזכרת ברגעים היסטוריים בעזרת האוטובוסים במוזיאון אגד בחולון

לקוח: אגד
חגג וסיפר: מיכאל רבינוביץ
חגג, צילם וערך: מיכאל וקסל

עוד עבודות: